UNTUK PENJELASAN LEBIH DETAIL MENGENAI CYBEROAM & HARGA, HUBUNGI KAMI

Cyberoam UTM » Features » Gateway Anti Spam

arrow productCyberoam UTM

Cyberoam UTM
Cyberoam Anti-Spam solusi menawarkan perlindungan spam real-time melalui SMTP, POP3, IMAP protokol, melindungi organisasi dari nol-jam dan dicampur ancaman serangan yang melibatkan spam, malware, botnet, phishing, Trojans dan banyak lagi.

Cyberoam's Check Mark Level 5 bersertifikat Anti-Spam solusi menawarkan perlindungan 98% terhadap serangan nol-jam dengan 0,0001% tingkat positif palsu, meminimalkan ancaman kerugian usaha mail.